Onze diepste angst is niet dat we ontoereikend zijn.

Onze diepste angst is dat we oneindig krachtig zijn.

Het is ons licht, niet onze duisternis, waar we het meest bang voor zijn.

We vragen ons af: wie ben ik dat ik briljant, aantrekkelijk, getalenteerd
en geweldig zou zijn?
Maar waarom eigenlijk niet?

Je bent toch ook een kind van
God?

Dat je je kleiner voordoet dan
wie je bent komt de wereld niet
ten goede.

Er is niets verheffends aan je
kleiner voor te doen dan je bent,
opdat de mensen om je heen zich
vooral niet onzeker gaan voelen.
Er is niets verheffends aan je kleiner voor te doen dan je bent, opdat de mensen om je heen zich vooral niet onzeker gaan voelen.

Wij zijn voorbestemd om te stralen, zoals kinderen dat kunnen.

Wij zijn geboren om de luister van God uit te dragen, die in ons woont.

Niet slechts in enkelen van ons, maar in ons allemaal.

Als wij ons licht laten schijnen geven we anderen onbewust toestemming om dat ook te doen. Als wij bevrijd zijn van onze eigen angst, bevrijdt onze aanwezigheid automatisch anderen.
Nelson Mandela