Voor Hij zijn kinderen naar de aarde zond
gaf Hij aan elk van hen
een zeer zorgvuldig uitgelezen tas
met problemen mee

Deze, beloofde Hij glimlachend,
zijn van jou alleen

Niemand anders kan de zegeningen ondervinden die deze problemen je zullen

En alleen jij
hebt de speciale talenten en mogelijkheden
die nodig zullen zijn om deze problemen tot je dienaren te maken

Daal nu af naar je geboorte
en naar je vergetelheid
Weet, dat Ik je bovenmate liefheb
Deze problemen
die Ik je geef zijn een symbool van die liefde
Het monument dat je van
je leven maakt
met behulp van je problemen
zal een symbool zijn van je liefde

voor Mij, je Vader
Bron onbekend